חיפושדלג על חיפוש
מוקד שירות הלקוחות
    1
    תוכן העמודדלג על תוכן העמוד

    מידע לתושב

    לפי סעיף 110 לכללי תאגידי מים וביוב (אמות מידה והוראות בעניין הרמה, הטיב והאיכות של השירותים שעל חברה לתת לצרכנייה) (תיקון) התשע"ה-2015 ,להלן מדיניות התאגיד לעניין מיצוי הליכי גבייה מול צרכן לפי סוג הצרכן ונסיבותיו. 1
    עבור לתוכן העמוד