חיפושדלג על חיפוש
מוקד שירות הלקוחות
  ממונת אוירה
  תוכן העמודדלג על תוכן העמוד

  יעוד החברה

  תאגיד "מי תקווה", מאמין במתן שירות אדיב ויעיל לתושבי גני - תקווה. התאגיד אמון על אספקת מים סדירה ובאיכות טובה, שידרוג תשתיות המים והביוב בעיר ואף שואף לצמצם ככל שניתן תקלות ותופעות בזבוז ומפגעים סביבתיים.

   

  להלן יעדי החברה העיקריים:

  • תחום שירות לקוחות
  1. שיפור פורמט חשבון המים.
    
  2. הגדלת רמת הדיוק, בקריאת מוני המים וחיוב התושב, לרבות לגבי הפרשי מדידה (צריכה משותפת).
    
  3. אספקת מים שוטפת לצרכן, תוך מינימום הפסקות מים.
    
  4. צמצום תופעות של התחברות בלתי חוקית לרשת המים העירונית ותופעות של בזבוז מים.
    
  5. שמירה על איכות המים.

  • תחום אחזקה ושיקום מערכות
  1. קידום השקעות בשדרוג תשתיות ומערכות מים וביוב.
    
  2. הקטנת זמן התגובה בטיפול בתקלות מים וביוב.
    
  3. צמצום פחת המים.

  • תחום כלכלה ופיננסים
  1. עריכת דו"חות כספיים והתאמתם לכללי הדיווח של הרשות הממשלתית למים ולביוב.
    
  2. בחינת התקשרויות ופיקוח תקציבי על קבלני-משנה ונותני שירותים.
    
  3. גיבוש תכנית השקעות רב-שנתית ומימוש המענקים הממשלתיים.
    
  4. עריכת פוליסות ביטוח בהתאם לצרכי החברה ולסיכונים בתחום פעילותה.

  • תחום המיחשוב
  1. שדרוג מערכת הגביה והתאמתה לדרישות הרשות הממשלתית למים ולביוב.
    
  2. הטמעת השינויים והפיתוחים במערכות החברה בקרב עובדיה.
    
  3. הטמעת תוכנות חיוניות לניהול משק המים והביוב, ההנדסה והנה"ח.
    
  4. בניית כלי ניהול ממוחשבים עבור הדרג הניהולי של החברה.
    
  5. ניהול, עדכון ותחזוקה שוטפת של אתר האינטרנט של החברה.
  עבור לתוכן העמוד