חיפושדלג על חיפוש
מוקד שירות הלקוחות
תוכן העמודדלג על תוכן העמוד

חוק חופש המידע

מי תקווה בע"מ הינו תאגיד מים וביוב שהוקם מתוקף חוק תאגידי מים וביוב, התשס"א – 2001 וכפוף לחוק חופש המידע ותקנותיו.

מי תקווה רואה חשיבות רבה לשיתוף הציבור במידע המצוי ברשותו, ובאופן עקרוני בכוונתו לפרסם כל מידע שיש לציבור עניין בו ואין מניעה על פי דין לפרסמו באתר האינטרנט.

אנו קוראים לציבור הצרכנים להפנות אלינו כל בקשה בנוגע למידע הנחוץ.
במקרה שבו לא תהיה מגבלה חוקית לפרסם מידע מסוים או שהפרסום מהווה פגיעה בפרטיות של גורם שלישי, אנו נשמח לתת למידע פומביות.

הממונה על חופש המידע בתאגיד :

 

שם :  איילת אשר אדלר

טלפון :  03-7737500

פקס :  03-5089990

כתובת דואר אלקטרוני : ayelet@mei-tikva.co.il

כתובת למשלוח דואר:   מי תקווה, סמטת עין גדי 1 גני תקווה ת.ד 1988

 

בקשה לקבלת מידע יש להגיש על גבי טופס בקשת מידע. להורדת הטופס ←
*בהתאם לחוק חופש המידע ותקנותיו בקשת מידע כרוכה בתשלום אגרות.

פרטים נוספים על החוק מטרותיו ותחולתו על גופים שונים - ניתן למצוא באתר משרד המשפטים ← 

קישור לחוקים ולתקנות החלים על התאגיד

קישור לחוקים, לתקנות, לכללים ולחוזרים החלים על פעילות התאגיד, אשר מפורסמים באתר האינטרנט

של הרשות ניתן לעיין באתר רשות המים בכתובת : www.water.gov.il

 

דוחות תקופתיים

עבור לתוכן העמוד